Zákon o duálnom vzdelávaní je len prvým krokom

16.03.2015
     „Zákon o duálnom vzdelávaní je len prvým krokom,“ zdôraznil to dnes na neformálnych pracovných raňajkách minister školstva Juraj Draxler. K okrúhlemu stolu si pozval predstaviteľov zamestnávateľských zväzov, združení a obchodných komôr. Diskutovali o pokračovaní spolupráce ministerstva a zväzov v budovaní systému duálneho vzdelávania.
     Ako podčiarkol minister aj zamestnávatelia, zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý parlament schválil minulý týždeň, je len prvým krokom na ceste k fungovaniu duálneho systému. „Zväzy aj nás čaká ešte veľa drobnej ale náročnej práce, aby sme vybudovali funkčný systém školenia inštruktorov, vypracovávania učebných osnov či odborných skúšok,“ povedal minister.
     Minister so zamestnávateľmi diskutoval aj o lepšom prepájaní podnikovej sféry a vysokých škôl a efektívnejšom vynakladaní financií zo štrukturálnej pomoci EÚ na rozvíjanie inovačnej ekonomiky. „Nie všade síce potrebujeme hovoriť o aplikovanom výskume alebo o firemnej praxi, no v mnohých prípadoch sa lepšie prepojenie podnikov a vysokých škôl vyslovene žiada a v tom veľmi zaostávame,“ podotkol minister.
     Predstavitelia zamestnávateľov ministrovi poďakovali za trpezlivé rokovania pri príprave zákona a za osobný vklad pri tvorbe kompromisného návrhu, za ktorý sa pred prerokovaním zákona parlamentom zamestnávatelia postavili. „Vysoko oceňujeme konštruktívne rokovania s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ktorých výsledkom je akceptovateľný zákon. Sme radi, že súčasná podoba zákona je kompromisom záujmov všetkých zainteresovaných subjektov,“ povedal Július Hron, koordinátor zamestnávateľov združených v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.
     Minister a zamestnávatelia sa dohodli na častejších stretnutiach a úzkej koordinácii vzájomných krokov. Reforma odborného školstva s cieľom vyššej uplatniteľnosti absolventov pre zamestnávateľov sa nekončí, ide o kontinuálny proces s úlohami a cieľmi až do roku 2020.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku