Základnú školu v Richnave zriadi Okresný úrad v Košiciach

03.04.2019
     Ministerstvo školstva v týchto dňoch poverilo Okresný úrad v Košiciach zriadením Základnej školy v obci Richnava (okres Gelnica). K tomuto kroku pristúpil rezort školstva na základe záverov rokovania predstaviteľov vlády s primátorom Gelnice, starostom obce Richnava a Kluknava, ako aj ďalšími zástupcami miestnej správy a samosprávy počas výjazdového rokovania vlády SR 19. marca 2019 v Gelnici.
     Stretnutie sa uskutočnilo s cieľom získať čo najviac informácií o vzniknutej situácii a urýchlene zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky detí z tejto obce v školskom roku 2019/2020.
     Podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov vytvára podľa zákona obec, a to najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia. Rovnako vytvára aj podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom a vykonáva správu týchto škôl a školských zariadení. Zároveň obec zabezpečuje aj priestory a materiálno-technické zabezpečenie na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. No keďže deťom z obce Richnava hrozilo, že sa v budúcom školskom roku nebudú mať kde učiť (v obci nie je žiadna škola), v danej veci musela začať konať vláda SR. Výsledkom rokovania bolo poverenie Okresného úradu v Košiciach zriadiť základnú školu v tejto obci.
 
    Uvedená situácia vznikla v dôsledku toho, že medzi obcami Kluknava a Richnava nedošlo k dohode o vytvorení spoločného školského obvodu. Základná škola v Kluknave, ktorú navštevovali v rámci spoločného školského obvodu aj žiaci z obce Richnava, mala kapacitný problém s umiestňovaním nových žiakov do školy. Túto skutočnosť sa vedenie Základnej školy v Kluknave rozhodlo riešiť vypovedaním školského obvodu pre obec Richnava.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku