Základné dokumenty

     Základné dokumenty, ktoré upravujú postavenie, úlohy a činnosť Výboru schválené Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a uznesenia Výboru.
  • Uznesenia Výboru
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku