Workshop pre tvorivých stredoškolákov

20.08.2015
     Vytvoriť si prototyp originálnej vedeckej hračky a logo, ktoré bude slúžiť ako jeho ochranná známka. Takto tvorivo budú môcť stráviť stredoškoláci posledné prázdninové dni. Bezplatný týždenný workshop TRIZ sa bude konať od 24. do 28. augusta 2015 v kreatívnej dielni Fablab.
     Organizátori pripravili pre študentov tréningy tvorivosti a množstvo zaujímavých prednášok o prevratných vynálezoch. Dozvedia sa aj o najnovších technológiách a vyskúšajú si neškolské fyzikálne experimenty.
     Podujatie, ktoré sa bude konať v kreatívnej dielni Fablab, zoznámi študentov so základmi digitálnej výroby od počítačového návrhu až po jeho realizáciu s využitím dostupných technológií. Minimálny vek účastníkov je 15 rokov. Odborným garantom podujatia je Ing. Beata Poubišová z občianskeho združenia Vedecká hračka. Účasť na workshope je bezplatná, záujemcovia nájdu bližšie informácie a program na www.fablab.sk/sk/tabor-triz.
 
     Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – 1. Etapa (NPC), ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku