Workshop k tvorbe testov z cudzích jazykov

02.07.2018
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zorganizovalv spolupráci Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (European Centre for Modern Languages of the Council of Europe - ECML), v rámci projektu Innovative methodologies and assessment in language learning, workshop k tvorbe testov z cudzích jazykov.
    
Workshop pod názvom Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG) sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 27. – 29. júna 2018 a prebiehal v anglickom jazyku. Viedli ho zahraniční lektori: Rita Juknevičiene z Vilnus University v Litve a Gábro Szabó, Univerzity of Pécs v Maďarsku, ktorí sú expertmi a externými konzultantmi ECML.
     Cieľom workshopu bolo vyškoliť autorské tímy a ďalších spolupracovníkov NÚCEM v problematike prepojenia testov z cudzích jazykov na Európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR). Účastníci sa zhodli na tom, že workshop mal pre nich veľký význam, odniesli si z neho množstvo odborných poznatkov a skúseností, ktoré prispejú ku skvalitneniu ich práce pri príprave testov z cudzích jazykov.
     Vyškolení odborníci sú zárukou, že testy z cudzích jazykov pripravované NÚCEM-om sú plne v súlade so Spoločným Európskym referenčným rámcom pre jazyky.
 

Viac informácií o ECML nájdete na https://www.ecml.at/

Viac informácii o RELANG nájdete na https://relang.ecml.at/

Viac informácií o workshopoch RELANG nájdete na:
https://relang.ecml.at/Trainingworkshops/tabid/4109/language/en-GB/Default.aspx
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku