Vzdelávanie

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti MŠVVaŠ SR v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o vzdelávacích projektoch: Pavol Smutný

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom svojej organizácie Národné športové centrum organizuje vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti športu pre rôzne cieľové skupiny.

Program vzdelávacích aktivít v oblasti športu

Skočiť na začiatok stránky