Vzdelávanie

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti MŠVVaŠ SR v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o vzdelávacích projektoch: Pavol Smutný

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom svojich priamoriadených organizácií organizuje vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti športu pre rôzne cieľové skupiny.

Vzdelávacie aktivity Národného športového centra

Vzdelávacie aktivity Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky

Antidoping Podcast - podcasty Antidopingovej agentúry SR

YouTube kanál Antidopingovej agentúry SR

Antidopingové vzdelávacie materiály pre školy

Skočiť na začiatok stránky