Vzdelávanie na Pohode 2016

MŠVVaŠ SR sa ako v úlohe sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os Vzdelávanie v rámci OP Ľudské zdroje 7. - 9. júla 2016 aktívne zúčastnilo festivalu Pohoda 2016 na trenčianskom letisku.

Účasťou na tejto akcii sa nám podarilo osloviť a porozprávať so širokou skupinou prevažne mladých ľudí spadajúcich do našej cieľovej skupiny, ktorých zaujali aktivity pre nich pripravené v našom stane. Za oblasť vzdelávania sme predviedli ukážku odbornej praxe prostredníctvom zapojenia vizážistky a kaderníčky do programu, čím sme pritiahli značnú pozornosť účastníkov festivalu. Týmto príjemným a „pohodovým“ spôsobom sme informovali o cieľoch a možnostiach ponúkaných v rámci OP ĽZ v oblasti vzdelávania. Tiež sme mali možnosť získať množstvo zaujímavých postrehov, podnetov a názorov  ľudí na túto tému.

Pre detailnejšie informácie o dianí v stane OP ĽZ kliknite na spoločné webové sídlo programu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku