Vzdelávanie cudzincov - Education of foreigners

V nasledujúcich subsekciách sa nachádzajú pravidelne aktualizované informácie o vzdelávaní cudzincov.

Current information on education of foreigners can be found in these subsections:
 
  • Učebné materiály pre učiteľov a žiakov od UNHCR - Learning materials for teachers and learners from the UNHCR
  • Užitočné odkazy - Useful links
  • Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií - Recognition of certificates of education and professional qualifications
  • Vzdelávanie dospelých cudzincov - Education of adult foreigners
  • Vzdelávanie detí cudzincov - Education of children of foreigners
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku