» Celoživotné vzdelávanie » Vzdelávanie cudzincov - Education of foreigners » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií - Recognition of certificates of education and professional qualifications

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií - Recognition of certificates of education and professional qualifications

Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Pravidelne aktualizujú informácie na tomto odkaze.

Recognition of foreign certificates and diplomas of education or professional qualifications are managed by the Centre for Recognition of Education. They periodically update the information on this link.