Navigácia

Výzvy v roku 2024

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2024/D/1

Záverečný protokol o alokácii rozpočtových stropov v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Výzva na poskytnutie dotácie pre žiadateľov v tematickej oblasti Celoročná a pravidelná práca s mládežou nadregionálneho charakteru
 

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2024/D/1

Záverečný protokol o alokácii rozpočtových stropov v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Výzva na poskytnutie dotácie pre žiadateľov v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež
 

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2024/D/1

Záverečný protokol o alokácii rozpočtových stropov v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Výzva na poskytnutie dotácie pre žiadateľov v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež
 

LINKY POMOCI/2024/D/1

Záverečný protokol o alokácii rozpočtových stropov v tematickej oblasti Linky pomoci

Výzva na poskytnutie dotácie pre žiadateľov v tematickej oblasti Linky pomoci
 

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2024/D/1

Záverečný protokol o alokácii rozpočtových stropov v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Výzva na poskytnutie dotácie pre žiadateľov v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež
 

ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2024/D/1

Záverečný protokol o alokácii rozpočtových stropov v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže 

Výzva na poskytnutie dotácie pre žiadateľov v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

 

AKTUÁLNE PRIORITY V PRÁCI S MLÁDEŽOU/2024/D/1

Výzva na poskytnutie dotácie pre žiadateľov v tematickej oblasti Aktuálne priorirty v práci s mládežou

 

AKTUÁLNE PRIORITY-EÚDM/2024/D/1

Výzva na poskytnutie dotácie pre žiadateľov v tematickej oblasti Aktuálne priorirty v práci s mládežou - EÚDM
Skočiť na začiatok stránky