Navigácia

Výzvy v roku 2022

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru
 

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru (výška schválených dotácií)

ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže (výška schválených dotácií)

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež (výška schválených dotácií)

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež (výška schválených dotácií)

LINKY POMOCI/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Linky pomoci

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Linky pomoci (výška schválených dotácií)

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež (výška schválených dotácií)

AKTUÁLNE PRIORITY/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou (výška schválených dotácií)

AKTUÁLNE PRIORITY-EUDM/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou – Európsky dialóg s mládežou

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou - Európsky dialóg s mládežou (výška schválených dotácií)

Skočiť na začiatok stránky