Navigácia

Výzva „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“ – vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Zdravotníckeho pracovníka v materskej, v základnej a v strednej škole“.

Cieľom výzvy bola podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti. 

V rámci tejto výzvy bolo podporených spolu 92 materských, základných a stredných škôl.

Zdravotnícki pracovníci budú na školách pôsobiť od 1.9.2022 do 31.8. 2024.

Škola vyhodnocuje projekt a zasiela výstupy v zmysle pokynov, ktoré ministerstvo zverejní k priebežným a záverečnej správe na svojej webovej stránke.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na mailovej adrese: zdravotnik@minedu.sk.

Priebežná správa sa spúšťa dňa 28.12.2022 a bude ju možné vyplniť do 16.1.2023. K vyplneniu formuláru sa dostanete po prihlásení na odkaze https://minedu.egrant.sk/auth/login.  Podrobnejšie informácie Vám boli zaslané e-mailom.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky