Navigácia

Výzva v roku 2021

Zverejnenie výsledkov: Štipendium Martina Filka - výzva v roku 2021

Na základe výzvy zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky požiadalo o poskytnutie Štipendia Martina Filka 15 uchádzačov. Z 15 žiadostí boli 2 žiadosti vyradené pre formálne nedostatky a 1 žiadosť uchádzača, ktorý sa rozhodol neuchádzať sa ďalej o štipendium. Zvyšných 12 žiadostí bolo hodnotených v prvom kole výberového procesu podľa umiestnenia študijnej oblasti v rebríčku študijných oblastí Times Higher Education, podľa výšky požadovaných študijných nákladov a priemerným hodnotením od dvoch externých hodnotiteľov. Záujem o získanie štipendistu prejavilo 8 ministerstiev, pričom bolo celkovo zverejnených 16 pozícií.

 

V prvom kole výberového procesu boli vybraní 11 uchádzači, ktorí boli pozvaní do druhého kola – na osobný pohovor, ktorý sa uskutočnil 15. júna 2021. Osobného pohovoru sa zúčastnilo 9 z 11 pozvaných uchádzačov.

Poradie žiadateľov pozvaných na osobný pohovor na základe výsledkov v prvom kole:

p. č.

priezvisko

meno

názov univerzity v zahraničí

celkový počet bodov po 1. kole

1

Soľárová

Sára

Tel Aviv University

73

2

Bílik

Matej

University of Oxford

72,5

3

Arnold

Hana

University of Oxford

69,75

4

Kurucz

Samuel

University of Zürich

67,92

5

Ralbovský

Peter Dominik

University of Cambridge

67,83

6

Matyšková

Petra

University of Cambridge

67,33

7

Vargová

Zuzana

University of Oxford

65,75

8

Mravčáková

Viktória

Columbia University

65,25

9

Komová

Andrea

University of Cambridge

64,92

10

Goda

Samuel

University of California at Berkeley

59,83

11

Ignačáková

Helena

University of Cambridge

53,92

 

Na základe rozhodnutia Komisie na posúdenie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka a objemu finančných prostriedkov bolo štipendium udelené šiestim štipendistom: Sáre Soľárovej, Matejovi Bílikovi, Hane Arnold, Samuelovi Kuruczovi, Petrovi Dominikovi Ralbovskému a Viktórii Mravčákovej. Sára Soľárová a Viktória Mravčáková sa vzdali nároku na poskytnutie štipendia, a preto bolo štipendium udelené ďalšej žiadateľke v poradí Andrei Komovej.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky