Navigácia

Výzva v roku 2018

Zverejnenie výsledkov: Štipendium Martina Filka - výzva v roku 2018

Na základe výzvy zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky požiadalo o poskytnutie Štipendia Martina Filka 23 uchádzačov. Z 23 žiadostí bolo 6 žiadostí vyradených pre formálne nedostatky. Zvyšných 17 žiadostí bolo hodnotených v prvom kole výberového procesu podľa umiestnenia študijnej oblasti v rebríčku študijných oblastí Times Higher Education, podľa výšky požadovaných študijných nákladov a priemerným hodnotením od dvoch externých hodnotiteľov.
Záujem o získanie štipendistu prejavilo sedem ministerstiev a Úrad vlády SR, pričom bolo celkovo zverejnených 18 pozícií.

V prvom kole výberového procesu bolo vybraných 8 uchádzačov, ktorí boli pozvaní do druhého kola – na osobný pohovor, ktorý sa uskutočnil 31. mája 2018. Jeden z uchádzačov sa vzdal možnosti uchádzať sa o štipendium v druhom kole.

Poradie žiadateľov pozvaných na osobný pohovor na základe výsledkov v prvom kole:
Poradie priezvisko meno vysoká škola celkový počet bodov po 1. kole
1. Martinák Dávid University of Torino 74,81
2. Dovčík Jakub London School of Economics and Political Science 71,82
3. Berta Imrich University College London 70,21
4. Líšková Katarína University of Cambridge 68,62
5. Zavarská Zuzana University of Cambridge 66,65
6. Filípková Veronika London School of Economics and Political Science 65,91
7. Šulíková Simona University of Oxford 64,97
8. Drugda Šimon University of Oxford 62,35
 
Na základe rozhodnutia výberovej komisie na posúdenie žiadostí o Štipendium Martina Filka bolo štipendium udelené siedmim štipendistom: Dávidovi Martinákovi, Imrichovi Bertovi, Kataríne Líškovej, Zuzane Zavarskej, Veronike Filípkovej, Simone Šulíkovej a Šimonovi Drugdovi. Šimon Drugda sa vzdal nároku na poskytnutie štipendia.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky