Navigácia
Skočiť na obsah

Výzva „Spolu úspešnejší 2“ - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2“ na mesiace január až jún 2022.

Cieľom výzvy je podpora pre tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

Vlastná realizácia doučovanie začína 17.  januára 2022 a ukončené bude dňa 17. júna 2022. V mesiaci január a jún bude prebiehať doučovanie ½ mesiaca.

Doučovanie odporúčame realizovať počas celého obdobia. Pokiaľ škola z prevádzkových alebo personálnych dôvodov nedokáže zabezpečiť doučovanie počas celého obdobia, môže doučovať kratšie. Podmienkou ale je, aby doučovanie prebiehalo najmenej v štyroch mesiacoch (bližšie informácie sú uvedené v manuáli).

Vzhľadom k tomu, že program „Spolu úspešnejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU,

  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy spolu.uspesnejsi@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky