Výzva „Spolu múdrejší 2“ - vyhodnotenie

Aktualita (13. 1. 2022): Dovoľujeme si Vám oznámiť, že je zverejnený elektronický formulár na zasielanie Záverečnej správy k výzve „Spolu múdrejší 2“ tu https://covid2021.iedu.sk/spolumudrejsidvazaver. Škola zasiela do 31.1.2022 len elektronický formulár. Ostatnú dokumentáciu archivuje na škole v zmysle registratúrneho poriadku tak, aby ju vedela kedykoľvek predložiť prípadnej kontrole.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

Vzhľadom k tomu, že „Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU (súčasť príloh výzvy),
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

Bližšie informácie o projekte nájdete aj v dokumente „Manuál k výzve Spolu múdrejší 2“.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy spolumudrejsi@minedu.sk.

Vzhľadom k vysokému záujmu škôl o realizáciu „Spolu múdrejší 2“ bola navýšená alokácia na realizáciu programu. Zoznam podporených škôl, výšku podpory a celkovú alokáciu nájdete nižšie.

Zoznam podporených žiadateľov

Výzva na predloženie žiadosti

Manuál (aktualizované 23. 9. 2021)

Vzor jednoduchej triednej knihy

FAQ - Najčastejšie kladené otázky (aktualizované 8. 12. 2021)

Logo manuál pre Plán obnovy a odolnosti

Logo MŠVVŠ SR

Logo Plán obnovy

Logo Financované EÚ

Logo Financovaný EÚ

Archív

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky