Navigácia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu globálneho vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese (2021)

Vyhodnotenie výzvy

V roku 2021 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu globálneho vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese. Výzva bola realizovaná na základe Zmluvy o spolufinancovaní projektov globálneho vzdelávania medzi Global Education Network Europe – GENE a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uzatvorenej na vykonanie zmluvy o spolupráci č. 0928/2020 zo dňa 22.12.2020 podľa § 6c ods. 2 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Celková výška výzvy bola 60 000 EUR, zložená z príspevku 30 000 EUR od GENE a 30 000 EUR z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.

Do výzvy sa mohli zapojiť občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach alebo v spolupráci so školou alebo školským zariadením, v termíne od 8. novembra do 8. decembra 2021.

Dňa 10.12. zasadala komisia MŠVVaŠ SR na vyhodnotenie žiadostí o podporu globálneho vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorá pridelila príspevky nasledovným prihláseným subjektom, ktoré splnili podmienky:

  • Nadácia Milana Šimečku
  • Slovenská nadácia pre UNICEF
  • Impact Games
  • Rada mládeže Bratislavského kraja

Úplné znenie výzvy je možné nájsť nižšie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky