Výzva na podávanie návrhov medzinárodných projektov vo výskume neurodegeneračných ochorení

23.01.2015
     Európska iniciatíva Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení (Joint Programme Neurodegenerative Disease Research - JPND) v spolupráci s Európskou komisiou vyhlásila výzvu „JPcofuND“ na podávanie návrhov projektov vo výskume neurodegeneračných ochorení.
     Cieľom výzvy je podporiť medzinárodnú spoluprácu v 3 prioritných oblastiach:
1. genetické, epigenetické a environmentálne riziká a ochranné faktory neurodegeneračných ochorení,
2. longitudinálne kohorty vo výskume neurodegeneračných ochorení,
3. špičkové zvieracie alebo bunkové modely neurodegeneračných ochorení.
     Výzva je dvojstupňová, pričom uzávierka prvej časti (podávanie predbežných návrhov) je 10. marca  2015. MŠVVaŠ SR môže podporiť vedecké tímy zo SR, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodných  konzorcií riešiacich projekty  z oblastí 1 a 3. celkovo do  výšky 1 mil. eur.
     Podrobné informácie o výzve sa nachádzajú na internetovej stránke http://www.neurodegenerationresearch.eu. Na tejto stránke je taktiež dostupný softvérový nástroj, pomocou ktorej môžu výskumné tímy zverejniť informácie o svojej vedeckej kapacite a vstúpiť tak do medzinárodných partnerstiev.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku