Výzva na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii v školskom roku 2021/2022 - vyhodnotenie

Výsledky výberového konania na dvojtýždňovú  jazykovú stáž v Ruskej federácii na akademický rok 2021/2022

Komisia pre výber učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v  ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku uchádzajúcich sa o dvojtýždňovú jazykovú  stáž v Ruskej federácii odporučila nasledovných kandidátov:

  1. PhDr. Ekaterina Borisova
  2. Mgr. Alena Bačišinová
  3. Mgr. Dana Kuciková
  4. PaedDr. Iveta Bednarčíková
  5. PaedDr. Zuzana Hiščárová

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 8. marca 2021.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky