Navigácia

Výzva č. 3: Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Dátum vyhlásenia: 15.3.2023

Dátum uzávierky: 14.4.2023

Komponent: 8 - Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Investícia: 1 – Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Cieľom výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom  spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej  výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom Komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, ktoré predložia projektový zámer vytvorenia konzorcia podľa § 2 ods. 15, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr do 31. 3. 2026 spolu s cestovnou mapou, investičným plánom a predpokladaným rozpočtom projektu.

Prílohy výzvy

  1. Formulár projektového zámeru
  2. Cestovná mapa a investičný plán (vzor)
  3. Metodická príručka - budovy v Pláne obnovy

Metodiky, predpisy, usmernenia

Vzhľadom k tomu, že výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR
  • Dizajn manuál

Svoje otázky môžete písať na: investiciavs@minedu.sk

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky