Vyznamenania za mimoriadny prínos v oblasti športu v roku 2013

03.06.2013
Dňa 3. 6. 2013 bol na porade vedenia ministerstva schválený materiál „Udelenie vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti športu“. Na základe návrhu komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie vyznamenaní (jej členovia boli vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bolo rozhodnuté, že v roku 2013 budú vyznamenania udelené nasledovným osobnostiam slovenského športu:

Vyznamenania za mimoriadny prínos v oblasti športu v roku 2013
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku