Výstava Veda netradične ukáže elektrickú formulu aj bezpilotné prostriedky

23.10.2015
     Množstvo zaujímavých exponátov a exhibícií zo sveta vedy a techniky bude obsahom interaktívnej výstavy o vede a technike Veda netradične. Výstava sa ako jedno z podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 uskutoční v dňoch 9. a 10. novembra 2015 v priestoroch Centra vedy na Bojnickej 3 v Bratislave, v čase od 9.00 do 18.00 h.
     Myšlienkou dvojdňového podujatia je ukázať širokej verejnosti a najmä mládeži výskum, vývoj a inovácie v praxi. Všetky zaujímavosti z týchto oblastí budú predstavené interaktívnou a hravou formou, prostredníctvom rôznych experimentov a exponátov. Pripravené budú interaktívne stanovištia zamerané na rôzne oblasti prírodovedných a technických odborov, kde sa  budú prezentovať  exponáty,  prebiehať experimenty a  exhibície, ktoré priblížia výsledky výskumu a vývoja.
     „Tešiť sa môžete napríklad na „Sladké tajomstvo vzniku chorôb“, v ktorom pracovníci Centra glykomiky Chemického ústavu SAV poodhalia skryté a pre mnohých neznáme fakty o vzniku a rozvoji mnohých ochorení. Ďalej uvidíte Autonómne bezpilotné prostriedky spoločnosti Uavonic, ktoré sú vybavené najmodernejšími  senzormi, ako napríklad termokamerou, multispektrálnou kamerou  a fotogrametrickými nástrojmi. STUBA Green Team bude prezentovať jedinú elektrickú formulu na Slovensku. Možnosti odstraňovania znečistenia vôd pomocou bórom dopovaného diamantu predstavia pracovníci Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. To je však len malá časť toho, čo návštevníci môžu vidieť. Pripravených bude viac ako 20 interaktívnych stanovíšť, takže podujatie bude doslova nabité vedou,“ hovorí Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT.
     Počas trvania podujatia bude v rovnakých priestoroch prebiehať aj jedinečná prehliadka výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí v rámci Festivalu vedy a techniky AMAVET. Deťom a všetkým tým, ktorí deťmi neprestali byť, bude prístupná výstava Vedecká hračka.
     Podujatie organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku