Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 627

Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/K/RKZ/TP/2010-1 technická pomoc RO za rok 201...

Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/K/RKZ/TP/2012-1 technická pomoc RO za rok 201...

...schválených národných projektov » Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/RKZ/NP/2013-2 Podpora zriadenia a rozvoja Nár...

...schválených národných projektov » Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPVaV/K/RKZ/NP/2015-3 Národná teleprezentačná infra...

pdf Vyhlásenie súťaže Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd 140.25 kB 143...

docx Príloha č.4 Čestné vyhlásenie o akceptovaní záväzného návrhu zmluvy zákazky 16.17 kB 16553...

docx Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní záväzného návrhu zmluvy zákazky 14.7...

Vyhlásenie súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ – šk .r. 2022/2023 #

pdf,

docx,

, 26.05 kB

... o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2012 » Vyhlásenie výsledkov rozvojového projektu VZDELÁVANIE PRE VŠETKÝCH 2012...

MINEDU Domov Aktuality Vedec roka SR 2019 – vyhlásenie 23. ročníka oceňovania Vedec roka SR 2019 – vyhlásenie 23. r...

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Prešovskej univerzity v Prešove ...

...jektov » Národné projekty » Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2012-11 – národný projekt "Inkluzívny model v...

docx Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní záväzného návrhu zmluvy zákazky 17.8...

docx Príloha č.5_ Čestné vyhlásenie o akceptovaní záväzného návrhu zmluvy zákazky 15.34 kB 15710...

pdf,

» MINEDU » Aktualizácia » Aktuality » Vyhlásenie výsledkov národného kola súťaže Networking Academy Games 201...

MINEDU Domov Aktuality Reakcia ministerstva školstva na klamlivé vyhlásenie strán PS a Spolu Reakcia ministerstva školstva na klamlivé v...

MINEDU Domov Aktuality Vyhlásenie 17. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie poduj...

Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menši...

Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menši...

Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menši...

...jektov » Národné projekty » Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2013-2 – národný projekt "Komplexný poradensk...

Vyhlásenie súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO – 3...

docx, 17.86 kB

...ríloha č.3_Zoznam subdodávateľov, zoznam dôverných informácií, čestné vyhlásenie, preberací protokol 56.73 kB 58093

Vyhlásenie podmienok poskytnutia dotácie MŠVVaŠ SR na vydávanie odborný...

docx Príloha č.4 výzvy _ Čestné vyhlásenie a súhlase a akceptovaní záväzného návrhu zmluvy zákazky 14.7...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 Aktuálna stránka 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • Skočiť na začiatok stránky