Vyhodnotenie „Modernejšia škola“

Na základe Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách bolo  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva“) predložených 1845 žiadostí.

Odborná komisia pri posudzovaní a hodnotení jednotlivých žiadostí postupovala podľa vopred zadaných výberových kritérií a ich váhy:

  • počet žiakov školy,
  • štruktúra existujúceho a požadovaného vybavenia školy,
  • regionálne kritériá,
  • projekt – vypracovanie.

Po kontrole žiadostí a posúdení jednotlivých kritérií ministerstvo podporí 144 žiadateľov v celkovej sume 3 500 000 EUR, ktorých zoznam je uvedený nižšie. V najbližších dňoch budú úspešných žiadateľov kontaktovať na mailovej adrese uvedenej v projekte zamestnanci ministerstva s ďalšími informáciami o postupe.

Vzhľadom na veľký záujem škôl o takýto typ dotácie a modernizačný dlh, ktorý je v školách, ministerstvo vyvíja aktivity, aby v budúcom školskom roku získalo finančné prostriedky na ďalšie kolo podpory inovatívnych prístupov priestorových riešení a výučby v základných a v stredných školách. Zoznam nepodporených žiadateľov je považovaný za zásobník projektov, ktoré ministerstvo po získaní ďalších finančných prostriedkov bude postupne podporovať.

Zoznam podporených škôl

Zoznam nepodporených škôl

Najčastejšie kladené otázky - aktualizované 16. 7. 2021

Archív

Skočiť na začiatok stránky