Vybraní žiaci stredných škôl budú informovaní o zabezpečení štúdia v zahraničí

08.07.2008

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pošle do 31. 7. 2008 žiakom stredných škôl, ktorým bude poskytnuté sociálne štipendium vlády SR na jednoročné štúdium do zahraničia, kompletnú informáciu o zabezpečení štúdia a pobytu žiaka v zahraničí  (umiestnenie na školu v zahraničí, ubytovanie, zabezpečenie prepravy, poistné, financie a pod. ).
    
Všetci žiaci stredných škôl, ktorí  boli vybraní prostredníctvom VÚC a KŠÚ na jednoročné štúdium do zahraničia v školskom roku 2008/2009, boli nominovaní prostredníctvom slovenských zastupiteľských úradov do zahraničia (Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko a Ruská federácia). Každá zahraničná strana  zvolila iný spôsob komunikácie pri umiestnení žiakov na svojich stredných školách, nevynímajúc ani priamu formu komunikácie za účelom zistenia jazykových kompetencií uchádzača o štúdium. V súčasnej dobe prebieha umiestňovanie žiakov  do škôl, v ktorých budú pôsobiť, ako aj ubytovanie žiakov a pod.

Bratislava 8. júla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku