VUDPaP-2-2007

zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2-2007 Bau3Mex Bratislava Prístavba a prestavba školského objektu Cyprichová ul.42   448.772,-  

VUDPaP

nasledujúci deň po odovzdaní stavby

30.6.2009

 
2-2007 Bau3Mex Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o Prístavbe a prestavbe školského objektu Cyprichová ul. 42 Braislava 22.641,-  0

VUDPaP

1.8.2007 4 mesiace od prevzatia staveniska  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku