VUDPaP-060413

zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
060413-2006  URS-Ústav racionalizácie v stavebníctve Bratislava  Zmluva na Výkon technického dozoru a výkon inžinierskej činnosti   11.833,-  

VUDPaP

3.4.2006

15.5.2006

 
060413-2006   URS-Ústav racionalizácie v stavebníctve Bratislava  Dodatok č.1 k zmluve o výkon technického dozoru a výkon inžinierskej činnosti 20.862,-   0

VUDPaP

10.1.2007 do ukončenia stavby  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku