Vo vedeckej cukrárni sa bude hovoriť o počítačovej bezpečnosti

23.01.2012

     V Centre vedecko-technických informácií (CVTI) SR budú žiaci bratislavských stredných škôl v utorok 24. januára 2012 o 9.00 h tentoraz debatovať na tému Quo vadis bezpečnosť IT a ochrana pred kyberzločinom.     
     Hosťom vedeckej cukrárne bude Ing. Miroslav Trnka, ktorý je spolutvorcom  prvej verzie oceňovaného antivírusového produktu NOD.
     Vedecká cukráreň je určená žiakom vo veku od 12 do 18 rokov a ich učiteľom, aby si v rámci diskusie s poprednými vedcami rozšírili vedomosti o vede a technike.

Miesto a čas: konferenčná sála CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 9.00 h.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku