Vedecká spolupráca s Bieloruskom sa bude rozvíjať

27.09.2018
     Tento týždeň sa v Minsku uskutočnilo prvé stretnutie Spoločnej zmiešanej komisie medzi Slovenskom a Bieloruskom pre oblasť vedecko-technickej spolupráce. Slovenská delegácia pod vedením štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej rokovala so zástupcami Bieloruského štátneho výboru pre vedu a techniku na čele s Alexandrom Šumilinom o možnostiach nadviazania spolupráce v oblasti vedy a techniky. Po úspešných rokovaniach sa obe strany dohodli na vyhlásení vedecko-výskumných projektov so začiatkom v roku 2019.
     Spolupráca v zmysle znenia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci, ktorú podpísali dňa 27. apríla 2017 premiéri oboch krajín na spoločnom stretnutí v Bratislave, môže byť realizovaná v nasledovných oblastiach - energia, technológie spojené s poľnohospodárstvom, priemyselné a stavebné technológie a výroba, medicína a medicínske technológie, farmácia, chemické technológie, nano a biotechnológie, nové materiály, jadrová technológia, vodohospodárske technológie, hospodárenie s prírodnými zdrojmi, potravinárstvo a ochrana biodiverzity.
     Na zasadnutí komisie boli diskutované konkrétne oblasti spolupráce, znenie výzvy, ako aj ostatné podmienky súvisiace s financovaním spoločných projektov. Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vyjadrila presvedčenie, že „realizáciou spoločných projektov môže dôjsť k vytvoreniu príležitostí pre najkvalitnejšie výstupy s cieľom vytvorenia nových aplikácií pre prax“.
     Počas zahraničnej pracovnej cesty delegácia rokovala aj so zástupcami spoločnosti NatiVita, ktorá je medzinárodná výskumná a výrobná spoločnosť, ktorá vyvíja a vyrába inovatívne lieky s spolupracujú s poprednými výskumnými a vývojovými inštitúciami v Indii, na Slovensku, v Litve, Rusku, Izraeli a Japonsku.
     Štátna tajomníčka navštívila aj Vitebskú štátnu univerzitu Priateľstva národov, kde v sprievode vedúcich katedier mala možnosť nahliadnuť do priestorov Lekárskej fakulty, byť prítomná pri samotnej praktickej výučbe a oboznámiť sa s modernými, vedeckými pedagogickými postupmi.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku