Vedci a študenti môžu získať financie na cestovné a pobyt v Nemecku

23.03.2018

     Finančný príspevok na cestovné a pobyt v Nemecku môžu od januára 2019 získať slovenskí diplomanti, doktorandi a postdoktorandi, ako aj ďalší vedci, ktorí realizujú vedecké projekty v tejto krajine. Platí to recipročne aj pre nemeckých výskumníkov pracujúcich na Slovensku.
     Táto forma podpory sa bude realizovať ako spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN.
     Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci tohto programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do Nemecka, resp. na Slovensko; základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.
     Žiadosť o príspevok je potrebné podať do 30. júna 2018, pričom samotné financovanie sa začne realizovať od 1. januára 2019. Podrobné informácie sú zverejnené na tejto stránke.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku