V Slovenskej pedagogickej knižnici sú vystavené knižné publikácie minulých storočí

21.03.2011

     Vyše 100 knižných publikácií pre deti a mládež z 18. a 19. storočia je až do polovice júna vystavených v študovni historických tlačí Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave. Výstavu môžu navštíviť čitatelia knižnice, jednotlivci alebo v rámci exkurzie knižnice aj skupiny žiakov a študentov po dohodnutí termínu, a to od pondelka do štvrtka v čase 9.00-15.00 h a v piatok od 9.00 do 13.00 h.
     Vystavená literatúra odzrkadľuje spoločenské, vedomostné a výchovné tendencie doby, v ktorej vznikla. Svojím obsahom pomáha lepšie pochopiť úroveň a charakter výchovy a vzdelávania minulých storočí. Z polygrafického hľadiska prezentuje rôzne tlačiarenské a ilustračné trendy a žánrovú rôznorodosť knižných publikácií pre deti a mládež v 18. a 19. storočí. V tomto období vydávali tlačiarne a vydavateľstvá rôzne druhy kníh pre deti a mládež, hlavne beletriu (veršíky, rozprávky, bájky, poučné historky, dobrodružné knižky) alebo príručky (vedomostné, moralizujúce alebo obsahujúce pravidlá správania sa).
     Medzi vystavenými knihami je aj veľmi populárna názorná učebnica pre deti od Jana Amosa Komenského Orbis sensualium pictus (Svet v obrazoch), a to v rôznych vydaniach.

Miesto: Slovenská pedagogická knižnica (študovňa historických tlačí), Hálova 6, Bratislava

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku