V školách sa uskutočnilo spoločné čítanie rozprávky po slovensky i v rôznych jazykoch národnostných menšín

06.04.2017
     Spoločné čítanie rozprávky v základných školách na celom území Slovenska dnes zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Cieľom tejto aktivity bolo zatraktívnenie čítania kníh medzi žiakmi, posilnenie pocitu spolupatričnosti, súdržnosti, podpora vzájomného spoznávania sa a odbúravanie predsudkov voči iným ľuďom.
     Vzhľadom na tieto ciele MŠVVaŠ SR odporučilo na spoločné čítanie rozprávku autorky Daniely Hivešovej-Šilanovej: Vtáčatko Koráločka. Literárne dielo je preložené aj do jazykov národnostných menšín na Slovensku. Spoločné čítanie sa uskutočnilo dnes, 6. apríla 2017, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.
     Do iniciatívy sa zapojil v Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 v Bratislave štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, poslanec NR SR Péter Vörös, riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Mária Prékop, poradca štátneho tajomníka Ján Hero a riaditeľka ZŠ a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej v Bratislave Katalin Morvay.
     V záujme MŠVVaŠ SR bolo, aby sa do aktivity spoločného čítania rozprávok v základných školách na celom území Slovenska zapojil čo najväčší počet žiakov a pedagogických zamestnancov školy. O zapojení a samotnej realizácii mala možnosť rozhodnúť každá škola.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku