V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku boli ocenené významné vedecké osobnosti a vedecké tímy

03.12.2010

     Za mimoriadny prínos vo výskume tropických ochorení spôsobujúcich najvyššiu úmrtnosť v rozvojových krajinách, výskum v oblasti jadrových zariadení, rozvoj neurochirurgie či nové riešenia v oblasti CNC strojov pri delení materiálov plazmou, plameňom, vysokotlakovým vodným lúčom a laserom boli včera 2. decembra 2010 ocenené významné osobnosti vedeckého života na Slovensku. Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR za vedu a techniku 2010 si z rúk  Eugena Jurzycu prevzalo 9 osobností a 3 vedecké tímy. Ocenenia získali za svoju prácu, mimoriadne výsledky, ako aj celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Ich udeľovanie sa uskutočnilo v štyroch kategóriách:

  •  osobnosť vedy a techniky,
  •  vedecko-technický tím roka,
  •  celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky,
  •  osobnosť vedy a techniky do 35rokov.

     Minister Eugen Jurzyca vo svojom vystúpení vyslovil želanie, aby sa talentovaní ľudia z oblasti vedy a techniky dostali do povedomia spoločnosti a získali v nej potrebnú úctu. Podľa jeho slov je pre napredovanie v tejto oblasti rovnako dôležité merať kvalitu výskumu, navzájom ho porovnávať a oceniť tých najlepších.
     Slávnostným večerom oceňovania vedcov vyvrcholil Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2010, ktorý sa konal u nás už po siedmykrát.
Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku