V Moste pri Bratislave majú novú materskú školu a telocvičňu

25.05.2018
     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka včera v obci Most pri Bratislave slávnostne otvorili nové priestory elokovaného pracoviska materskej školy a novú školskú telocvičňu. Rezort školstva prispel na ich výstavbu sumou 380-tisíc eur.
     Novovybudované priestory pomôžu obci vyriešiť akútnu situáciu súvisiacu s doterajšou nedostatočnou kapacitou materskej školy a vytvoria lepšie podmienky pre športovanie žiakov základnej školy.
     V novej budove materskej školy, ktorá má zabezpečený bezbariérový prístup, pribudli triedy pre najmenších žiakov a predškolákov. Moderne vybavená telocvičňa prináša kvalitnejšie možnosti pre výučbu telesnej výchovy a navyše na poschodí vznikol aj priestor klubovne pre žiakov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku