V Malinove otvoril štátny tajomník Peter Krajňák novú budovu ZŠ

07.11.2016
     Novú budovu základnej školy s kapacitou 130 žiakov dnes slávnostne otvoril na Višňovej ulici v Malinove štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák. V nových priestoroch s bezbariérovým vstupom si žiaci prvého až tretieho ročníka nájdu taktiež počítačovú a jazykovú učebňu, ako aj klubovňu. Celkové investičné náklady na vybudovanie školskej budovy boli na úrovni 477 000 eur, pričom sumou 150 000 eur prispelo ministerstvo školstva.
     „Rozširovanie kapacít základných škôl aj v satelitných obciach, kde dochádza k prudkému nárastu počtu školopovinných detí považujeme za veľmi dôležité,“ uviedol štátny tajomník Peter Krajňák. V Malinove si podľa neho zaslúži pochvalu aj spolupráca vedenia obce a školy, vďaka ktorej sa náročný projekt za takmer pol milióna eur podarilo úspešne zvládnuť. Vo svojom príhovore sa P. Krajňák takisto poďakoval svojmu predchodcovi vo funkcii Štefanovi Chudobovi, ktorý projekt rozširovania kapacít škôl na Slovensku odštartoval.
     Nová škola bola podľa starostky obce Evy Godovej nevyhnutnosťou. „Vďaka bytovej výstavbe nám rýchlo rastie počet obyvateľov a s ním aj počet detí, ktoré sa hlásia do základnej školy. V tomto roku ich bolo spolu takmer 60 na tri samostatné triedy. A podľa údajov z matriky vieme, že rovnaký počet uchádzačov bude o základnú školu aj na budúci rok," uviedla starostka.
     Škola na Višňovej ulici je elokovaným pracoviskom Základnej školy na Školskej ulici v Malinove. V tomto školskom roku navštevuje základnú školu v Malinove celkovo 140 žiakov. Do nových priestorov na Višňovej ulici presunuli 66 žiakov 1. až 3. ročníka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku