V Madride rokovali ministri krajín ESA o ďalšej spolupráci v oblasti vesmírneho výskumu

29.10.2018
     Ministri z 22 členských štátov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) zodpovední za vesmírne aktivity spolu so Slovinskom, Kanadou, ako aj pozorovateľmi (vrátane Slovenskej republiky) sa stretli 25. októbra 2018 v Európskom vesmírnom astronomickom centre (ESAC) v Madride. Delegáciu Slovenskej republiky na rokovaní viedla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
    Témou stretnutia bola úloha Európy v doméne „vesmír“ v kontexte budúcich vzťahov EÚ a ESA s prepojením na európsky Viacročný finančný rámec v rokoch 2021 - 2027.
     Prítomní zástupcovia krajín sa zhodli na tom, že „vesmír“ je kľúčovým priemyselným odvetvím európskeho hospodárstva a strategickým prínosom podporujúcim nezávislosť Európy na globálnej úrovni. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje koherentný a progresívny rozvoj celkovej európskej vesmírnej politiky. Na tento účel je nevyhnutná spolupráca na úrovni Európskej únie (EÚ) a Európskej vesmírnej agentúry a členských štátov. To zahŕňa zabezpečenie súdržnosti a komplementarity medzi EÚ a ESA, v snahe zabrániť duplicite cieľov a kapacít, ako aj vytváraniu paralelných štruktúr na realizáciu verejne financovaných programov.
     Príprava nového vesmírneho programu EÚ, ako aj mimoriadna Rada ESA na ministerskej úrovni v 2018 a pripravovaná Rada ESA na ministerskej úrovni v 2019, predstavujú príležitosť naštartovať európsku vesmírnu agendu. To si vyžaduje stanovenie štruktúr riadenia s jasnými kompetenciami a rozdelením úloh medzi hlavnými hráčmi.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku