V Liptovskom Jáne sa uskutoční celoštátne kolo XV. ročníka Olympiády ľudských práv

18.03.2013
     Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v dňoch 20. až 22. marca 2013 uskutoční celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. Celkovo 64 stredoškolákov bude riešiť modelové situácie a obhajovať svoje eseje pred štyrmi porotami, zostavenými z domácich i zahraničných odborníkov na ľudské práva, krajských koordinátorov a pedagógov. Vo veľkom finále si zmeria sily najlepších 12 súťažiacich.
     Nosnou témou tohto už 15. ročníka súťaže sú Ľudské práva žien a rodová rovnosť. Odborným garantom je UNESCO centrum pre výchovu k ľudským právam na Univerzite Komenského v Bratislave a v tomto roku aj Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti, spravovaný MPSVR SR. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a o organizáciu sa stará jeho podriadená organizácia IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže.

     Olympiáda ľudských práv je najprestížnejšou celoštátnou súťažou žiakov stredných škôl v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Je svojho druhu ojedinelou tak v Európe, ako aj vo svete. Do súťaže sa každoročne zapája približne 4 500 mladých ľudí z celého Slovenska.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku