V Kompraxe sa tento rok vyškolilo takmer 6 000 mladých ľudí

17.12.2014
     Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015) ponúka mladým ľuďom od 15 rokov možnosť absolvovať bezplatné víkendové vzdelávanie, kde sa učia ako správne komunikovať, ako si premyslieť a pripraviť projekt, či ako pracovať v tíme. Počas tohto roka prešlo takýmto vzdelávaním takmer 6 000 mladých ľudí na Slovensku.
     Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť v praxi realizáciou vlastného malého projektu, na ktorý dostali dotáciu do výšky 200 eur. Za uvedenú sumu postavili napríklad v meste Zvolen traja študenti svojpomocne cyklostanice. Podporili tým prepravu na bicykloch v ich meste a zároveň motivovali ďalších obyvateľov k používaniu ekologického dopravného prostriedku.
     Ďalším príkladom boli Mikulášske workshopy v Prievidzi, kde mladí vedúci učili deti v škôlke vyrábať vianočné dekoračné predmety, ktorými si neskôr vyzdobili triedu. V Považskej Bystrici zasa uskutočnili plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže, na ktorých sa zúčastnilo až 66 športových klubov.
     Do vzdelávacích aktivít KomPrax-u sa počas prvých štyroch rokov zapojilo viac ako 11 000 mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska, ktorí zrealizovali viac ako 10 000 malých projektov.
     „Prostredníctvom malých projektov do hodnoty 200 EUR pomohli  zlepšiť niečo vo svojom okolí  a zdokonalili si svoje vedomosti, zručnosti a postoje. Nadobudnuté skúsenosti z ich realizácie mladým ľuďom pomáhajú aj k lepšej zamestnateľnosti na trhu práce,“ hovorí k projektu KOMPRAX PR manažérka IUVENTY Veronika Rosputinská.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku