V CVTI SR slávnostne otvorili Týždeň vedy a techniky na Slovensku

10.11.2014
     V poradí už 11. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku dnes slávnostne otvorili v Centre vedecko-technických informácií SR. Toto podujatie na popularizáciu vedy a predstavenie výskumníkov a ich práce širokej verejnosti sa koná od 10. do 16. novembra 2014.
      "Na Slovensku je, myslím si, dostatok mladých ľudí, ktorí majú záujem o vedu a techniku. Dúfam, že aj vďaka takýmto akciám ich počet rastie," povedal vo svojom príhovore štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Týždeň vedy a techniky je podľa neho taktiež inšpiráciou pre budúcich výskumných pracovníkov a pre všetkých, ktorí si túžia rozšíriť svoje obzory.
     Program podujatia pripravili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR, ale i Slovenská akadémia vied, zväzy, združenia, organizácie výskumu a vývoja, vyššie územné celky, univerzity či  školy na celom území SR.
     Celkovo sa bude konať viac ako 300 akcií, a to od veľkých odborných konferencií a workshopov určených pre odborníkov až po aktivity, ktoré širokej verejnosti atraktívnym a pútavým spôsobom priblížia netradičné vedecké objavy, ako aj známych slovenských bádateľov. Podrobný program možno nájsť na stránke www.tyzdenvedy.sk.

Foto: CVTI SR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku