V Bratislave sa uskutoční Infodeň COST

19.03.2015
     V piatok 20. marca 2015 sa v sídle CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave uskutoční Infodeň COST (European Cooperation in Science and Technology), ktorého cieľom je predstaviť COST, jeho aktivity, aktuálne a pripravované výzvy a skúsenosti slovenských výskumníkov v projektmi COST.
     COST združuje celkovo 35 európskych štátov. Akcie COST predstavujú flexibilné, rýchle a efektívne nástroje zamerané na prepájanie a spoluprácu medzi výskumníkmi. Sú určené pre výskumníkov a vedcov zo všetkých sektorov, tak z akademického (univerzity, výskumné ústavy), neziskového, ako aj súkromného (malé a stredné firmy, veľké firmy).

Program podujatia
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku