V Bratislave diskutovali odborníci zo Škandinávie o podpore inovácií a vedeckých parkov

05.06.2014
     Experti z Dánska, Fínska, Nórska a Švédska diskutovali dnes v Bratislave o skúsenostiach v oblasti vedecko-technologických parkov a start-upov ako dôležitých prvkov inovačného ekosystému a predpokladov rozvoja konkurencieschopnosti.
     Toto slovensko - severské výskumné a inovačné fórum s názvom Vedecké a technologické parky a klastre, internetová ekonomika a start-upy sa konalo na pôde rezortu zahraničných vecí a spoluorganizátormi boli aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR a ďalší partneri.
     Rezort školstva na fóre zastupoval štátny tajomník Štefan Chudoba, ktorý predstavil súčasný stav budovania vedeckých parkov pri Slovenskej akadémii vied a univerzitách.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku