V balíku jesenných e-testovaní nájdu školy aj test z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) opäť ponúka školám možnosť využiť elektronické testy na overenie vedomostí a zručností žiakov. Od 4. októbra 2021 môžu školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie, prihlasovať svojich žiakov na jesenné e-testovanie.

logo NÚCEM

NÚCEM pripravil pre základné školy v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Tieto testy sú určené pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl.

Pre stredoškolákov (2. až 4. ročník) sú v tomto období pripravené e-testy z matematiky, z anglického jazyka (úroveň B2) ako aj test overujúci čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie.

„V teste z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia budeme u stredoškolákov pilotne overovať kompetenciu kriticky myslieť, t. j. ich schopnosti prijať, spracovať, vyhľadávať a sprostredkovať informácie, rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, ale aj identifikovať chyby, protirečenia a dezinformácie nachádzajúce sa vo východiskových textoch,“ uviedla riaditeľka NÚCEM, Romana Kanovská. „Takto koncipované úlohy preverujú analytické, syntetické a hodnotiace čítanie žiakov, ktoré je jednou z podmienok ich úspešného vzdelávania na strednej škole a aj ďalšieho napredovania,“ zdôvodnila Kanovská a dodala, že pri tvorbe týchto úloh sa inšpirovali testom a metodikou PISA.

Všetky testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov. Učitelia môžu výsledky testov využiť aj v rámci cieleného doučovania žiakov v tomto polroku. E-testy môžu žiaci absolvovať aj v domácich podmienkach počas dištančného vzdelávania. Predbežný výsledok testu sa žiaci dozvedia okamžite po ukončení testu.

Výsledky testov poskytnú učiteľom spätnú väzbu, ktorá môže byť východiskom na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí a zručností žiakov po období dištančného vzdelávania.

Informácie súvisiace s ponukou jesenných e-testovaní nájdete tu: https://www.etest.sk/e-testovania-jesen-2021/.

Skočiť na začiatok stránky