Navigácia

Uznesenia VýboruSúbor typu pdf  Uznesenia č. 1.-4./2018

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 1/2017 k Dodatku č. 3 k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 2/2016 k vypracovaniu plánu práce Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovy

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 1/2015 k ustanoveniu celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 2/2014 k ustanoveniu celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 1/2014 k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 3/2013 k k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 2/2013 k Návrhu pripomienok k Dodatku č. 2 štatútu

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 1/2013 k Dodatku č. 2 štatútu

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 4/2011 k nosným úlohám a zameraniu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 3/2011 k delegovaniu zástupcu/zástupkyne Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania na najbližšie zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 2/2011 k návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Súbor typu pdf  Uznesenie č. 1/2011 k návrhu Rokovacieho poriadku Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
Skočiť na začiatok stránky