» Ministerstvo » Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania » Základné dokumenty

Základné dokumenty

     Základné dokumenty, ktoré upravujú postavenie, úlohy a činnosť Výboru schválené Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a uznesenia Výboru.