Užitočné odkazy v oblasti detí a mládeže

Informácie z rezortov, priamo riadených organizácií a partnerských inštitúcií:

Centrum vedecko-technických informácií SR

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

MINZP SR - Osveta a neformálna environmentálna výchova

Práca s mládežou

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 

Európa a mládež:

Eures – informácie pre mladých

Erasmus+

Eurodesk

ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency

Európsky dialóg s mládežou

Európsky portál pre mládež

Európsky zbor solidarity

Youth Department of the Council of Europe

 

Strešné organizácie:

Asociácia centier voľného času

Asociácia krajských rád mládeže

Národný mládežnícky parlament

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Rada mládeže Slovenska

Študentská rada vysokých škôl

ZIPCeM - Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike

 

Pomoc a poradenstvo:

Internetová poradňa pre mladých

 

Informácie o mládeži (štatistiky, časopisy, výskum, publikácie):

Coyote Magazine

Časopis Mládež a spoločnosť

Data archív výskumov mládeže

HBSC Medzinárodná štúdia o zdraví

YouthWiki

 

Mládežnícke organizácie a organizácie pracujúce s mládežou:

Create & Control

DofE: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Future Generation Europe

I AMbitious

Show Your Talent

Slovenská debatná asociácia

Životológia

Ďalšie organizácie

 

Nadácie a možnosti financovania:

European Youth Foundation

Nadácia Intenda

Nadácia pre deti Slovenska

Programy pre mládež

 

Práca, prax a stáže:

AIESEC - zahraničné stáže

Euroactiv

INEX Slovakia

Mladiinfo

Praxuj

 

Preukazy pre mladých:

CKM SYTS – preukazy

European Youth Card

Skočiť na začiatok stránky