Navigácia

Prehľad financovania Programov pre mládež

Ekonomické zaradenie rozpočtu:

Program 078 - Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže
Podprogram 078 18 - Podpora detí a mládeže


Prehľad rozpočtových prostriedkov určených na poskytovanie dotácií v programe Programy pre mládež na roky 2014 - 2020
  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Výška dotácií 
(€)
2 329 565 2 329 565 2 329 565 2 335 535,40 2 770 683,10 2 331 336,91 3 729 565*

* predbežná alokácia finančných prostriedkov na rok 2020


Prehľad rozpočtových prostriedkov určených na poskytovanie dotácií v programe 078 18 – Podpora detí a mládeže v rokoch 2008 - 2013

  
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Výška dotácií 
(€)
3 009 973 2 684 883 2 679 600 2 542 434 2 500 000 2 500 000
  

Dotácie
Skočiť na začiatok stránky