Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Uzavretá výzva – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje uzavretú výzvu na národný projekt „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie".

Kód uzavretej výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1
Oprávnení žiadatelia: verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci

Dátum zverejnenia: 28. mája 2009
Dátum uzávierky: 31. augusta 2009

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku