Úspechy slovenských vedcov prezentované v Bruseli

  • Dátum: 26.09.2016
      Počas zasadnutia Pracovnej skupiny Rady EÚ pre výskum v piatok 23. septembra 2016 v Bruseli sa uskutočnili prezentácie dvoch významných slovenských vedcov z oblasti výskumu zdravia v kontexte ich zapojenia do Európskeho výskumného priestoru.
     Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach predstavila poslanie a aktivity Európskeho združenia verejného zdravotníctva (EUPHA), kde pôsobí ako prezidentka Sekcie chronických chorôb.
     Profesor Michal Novák, riaditeľ Neuroimunologického ústavu  SAV,  prezentoval výsledky svojho 30-ročného výskumu Alzheimerovej choroby, ktoré viedli k vývoju vakcíny proti  tomuto  ochoreniu. Vakcína  sa nachádza v druhej fáze klinických skúšok na pacientoch.
     Príspevok na uvedenú tému  prijal po polročnom posudzovaní  najprestížnejší svetový odborný časopis v oblasti neurológie LANCET Neurology (impakt faktor 23,486). Je to vôbec po prvýkrát, čo uvedený časopis počas svojej storočnej histórie bude publikovať prácu slovenských výskumníkov. Po recenzentoch rukopisu článku boli členovia Pracovnej skupiny pre výskum prvým publikom, ktoré bolo oboznámené s princípmi tohto významného objavu.
     Popri uvedenej aktivite sa profesor Novák a jeho tím  za podpory Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR  úspešne zapája do projektov v rámci iniciatívy členských štátov EÚ „Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení“.

Foto: Prijatie vedcov u stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Petra Javorčíka
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku