Navigácia
Skočiť na obsah

Usmernenie k zúčtovaniu príspevku na ŠvP september-december 2020 (01.10.2020)

Dňa 30.09.2020 bolo na webovom sídle Ministerstva zverejnené odporúčanie pre školy a školské zariadenia nerealizovať organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou. Odporúčanie je platné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ak škola v čiastočnom alebo plnom rozsahu odstúpila od zmluvy na objednané pobyty v škole v prírode v dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo v dôsledku zverejneného odporúčania, mohli jej vzniknúť náklady na úhradu storno poplatkov, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy s poskytovateľom služieb školy v prírode.

Škola môže na úhradu nákladov na storno poplatky v rozsahu uzatvorenej zmluvy použiť finančné prostriedky pridelené vo forme príspevku na školu v prírode za predpokladu, že objednávka/ zmluva bola uzatvorená s dátumom do 30.09.2020 a termín plánovaného nástupu do školy v prírode je od 2.9.2020 do 31.12.2020.

Škola vo vyúčtovaní finančných prostriedkov pridelených na ŠvP uvedie:

  • do stĺpca 2 počet žiakov, ktorí sa zúčastnili ŠvP;
  • do stĺpca 3 počet žiakov, ktorí sa nezúčastnili z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a škola musela zaplatiť storno poplatok;
  • v stĺpci 11 bude automaticky vypočítaná suma, ktorá predstavuje vyúčtovanie finančných prostriedkov na ŠvP.

 

Aktualizovaný formulár na zúčtovanie príspevku na ŠvP je zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Regionálne školstvo/ Financovanie:

Formulár na zúčtovanie príspevku na ŠvP v čase mimoriadnej situácie september až december 2020

 

Vo formulári sa nachádzajú vzorce, ktoré prosíme neprepisovať!

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky