Uskutoční sa seminár o zabezpečovaní kvality na vysokých školách

24.04.2013
     Poskytnúť akademickej obci najnovšie informácie o vývoji v oblasti vnútorných systémov zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní je cieľom národného seminára organizovaného Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania (SAAIC).
    
Podujatie s názvom Vnútorné systémy zabezpečovania kvality sauskutoční vo štvrtok 25. apríla 2013 o 9.00 hod. v kongresových priestoroch Austria Trend Hotel (Vysoká 2/A) v Bratislave. 
     Témou seminára budú vnútorné systémy kvality na vysokých školách vrátane konkrétnych príkladov z praxe. Informovať o nich budú zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj Vysokého učení technického v Brne.
     Súčasťou podujatia bude slávnostné odovzdanie Značky ECTS (Európsky systém prenosu kreditov) a Značky DS (Dodatok k diplomu) 2012 oceneným vysokým školám.
     Seminár sa organizuje pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o jednu z aktivít v rámci projektu Národný tím bolonských expertov, ktorú finančne podporuje Európska komisia a MŠVVaŠ SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku